TORF co to jest
Definicja torf co to jest. Czym jest Stanowi wytwór procesu torfienia polegającego na.

Co to jest Torf

DefinicjaTORF: skała osadowa należąca do ekipy skał organogenicznych. Stanowi wytwór procesu torfienia polegającego na biochemicznych i strukturalnych przemianach obumarłych szczątków roślinności bagiennej (torfowiskowej), zachodzących w warunkach silnego uwilgotnienia i trwałej anaerobiozy (braku dostępu tlenu). W skład torfu wchodzą substancje organiczne (kwasy huminowe i ich związki, celuloza, hemiceluloza, lignina, bituminy) zawierające spore ilości węgla (około 60%) i azotu, a również substancje mineralne (krzemionka, żelazo, fosfor, wapń i in.). Odznacza się 2 fundamentalne typy torfu: wysokie i niskie. W zależności od składu botanicznego masy torfowej w obrębie tych typów wydziela się inne rodzaje torfów, na przykład wśród torfów wysokich odznacza się:1) torf mszarny wysoki - zbudowany z łodyg mchów torfowców, wełnianki i pędów wrzosowych, o barwie jasnobrunatnej albo żółtawej,2) torf wrzosowiskowy - zbudowany raczej z pędów wrzosowych i wełnianki, o barwie ciemnobrunatnej,3) torf bagnowy - zbudowany z mchów torfowców, z sporym udziałem kory i szyszek sosny, o barwie brunatnej.Z kolei wśród torfów niskich odznacza się:1) torf mechowiskowy - złożony raczej ze zbitej masy mchów torfowców, o barwie szarej,2) torf turzycowiskowy - złożony z korzonków turzyc i regularnie spotykanych kłączy trzcin, o barwie szarobrunatnej ciemniejącej na powietrzu,3) torf olesowy - złożony z sporych kawałków kory i drewna olch i brzóz, o barwie od czerwonawej do ciemnobrązowej,4) torf szuwarowy - złożony raczej z kłączy i łodyg trzcin, a również kłączy skrzypów i korzonków turzyc, o barwie od brunatnobrązowej do smolistoczarnej.Torf posiada spore możliwości zatrzymywania wody. Pojemność wodna torfów wysokich wynosi 900-2500%,z kolei torfów niskich 300-700%. W Polsce torf jest szeroko rozpowszechniony, nie mniej jednak jego występowanie jest ściśle powiązane z torfowiskami. Największe złoża znajdują się na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim, Polesiu, Pobrzeżu Bałtyku i Orawie. Torf znajduje wykorzystanie w medycynie (kąpiele borowinowe, preparaty torfowe, na przykład S. Tołpy), w rolnictwie i ogrodnictwie (produkcja nawozów torfowych i ziemi ogrodniczej i produkcja doniczek). Służy także jako opał w formie torfu opałowego albo półkoksu torfowego

Czym jest torf znaczenie w Słownik geografia T .