GEROLSTEIN GUSTAW RUDOLF co to jest
Kto to jest GEROLSTEIN GUSTAW RUDOLF VON, KSIˇŻĘ? Słownik najbogatszych państewek niemieckich.

Biografia Gerolstein Gustaw Rudolf Von, Ksiˇżę

Kim był GEROLSTEIN GUSTAW RUDOLF VON, KSIˇŻĘ: postać z powieści E. Sue Tajemnice Paryża król jednego z najbogatszych państewek niemieckich, "dobry czarodziej", traktujący dobroczynność jak przygodę i zabawę. Działa incognito wśród marginesu społecznego Paryża. Ratuje z opresji; Gualezę, śpiewaczkę, przygarnia; Szurynera, opiekuje się rodziną szlifierza Morela. Wymierza sprawiedliwość; Bakałarzowi, ujawnia zbrodnie notariusza; Jakuba Ferrand. Prześladowany poprzez parę ambitnych i bezwzględnych Szkotów; Sarę i Toma Seytonów, dzięki pomocy wiernego; Murfa, Szurynera i przyjaciół z plebsu, demaskuje ich wspólnika, szarlatana Cezara Polidori i rodzinę zbrodniczych Martialów. Zakochany w markizie Klemencji d´Harville, zostaje jej mężem, odnajduje zaginioną córkę, księżniczkę Amelię. Okazuje się nią być Maria Gualeza, (owoc młodzieńczej miłości do Sary Seyton, którą wyciągnął z jaskini występku i umieścił na folwarku w wiosce Bouqeval). Uszczęśliwia Morelów, Rigolettę i Germaina i jego matkę;po utracie wiernego Szurynera, książę panuje miłościwie w Gerolstein z ukochaną żoną. Traci jednak córkę, która wyrzeka się małżeństwa, wstępuje do klasztoru, aby odpokutować za grzechy i tam umiera w dniu obłóczyn

LITERATURA GAJEW LEONID ANDREJEWICZ:
biografia postać z dramatu A. Czechowa Wiśniowy sad brat; Raniewskiej, emocjonalnie związany z dorobkiem, poza którym nie wyobrażał sobie życia. Dostał posadę w banku, lecz nikt nie wierzył, iż będzie pracował gerolstein gustaw rudolf von, ksiˇżę.
LITERATURA GASZYŃSKI MICHAŁ:
biografia Kuncewiczowej Tristan 1946 młody uczestnik stworzenia warszawskiego, więzień obozu niemieckiego;po wojnie znalazł się w Anglii bierny i sfrustrowany;przeżył euforyczny romans z; Kathleen Mc Dougall gerolstein gustaw rudolf von, ksiˇżę.
LITERATURA GALL GALILEO:
biografia powieści M. Vargasa Llosy Wojna końca świata pseud. organizacyjny szkockiego anarchisty, rewolucjonisty, frenologa amatora. Dąży do Canudos, pragnąc przeżyć doświadczenie autentycznego ludowego buntu gerolstein gustaw rudolf von, ksiˇżę.

Czym jest GEROLSTEIN GUSTAW RUDOLF VON, KSIˇŻĘ znaczenie w Słownik bohaterów G .

  • Dodano:
  • Autor: