HENRYK co to jest
Kto to jest HENRYK? Słownik na linii frontu, twórca świata przedstawionego dramatu (rzecz cała śni.

Biografia Henryk

Kim był HENRYK: bohater dramatu W. Gombrowicza Ślub żołnierz przebywający na linii frontu, twórca świata przedstawionego dramatu (rzecz cała śni się bohaterowi), jednak rzeczywistość, którą stworzył, wpływa na sposób jego postępowania, wytwory jego marzeń "dyktują mu styl". We śnie widzi dom dla rodziny przemieniony w karczmę, rodziców w karczmarzy, jego narzeczona; Mania jest wykorzystywaną, słowa wykrzykiwane poprzez pijaków, a podchwycone poprzez niego sprawiają, iż przemienia on ojca w króla, oddając mu hołd. Tata pragnie udzielić mu przyzwoitego ślubu, który przywróciłby utraconą cześć jego narzeczonej;wskutek intryg; Pijaka sam się ogłasza królem i chce sobie udzielić ślubu, na przeszkodzie jednak stoi uczucie zazdrości spowodowane poprzez Pijaka, który połączył Manię z jego przyjacielem; Władziem;tylko śmierć przyjaciela (samobójcza) może przywrócić mu spokój. Gdy jednak trup Władzia ukazuje się na ceremonii ślubnej, Henryk z jednej strony czuje się niewinny, z drugiej ogłasza się mordercą i rozkazuje, by go uwięzić

Czym jest Henryk znaczenie w Słownik bohaterów H .