co to jest
Kto to jest JAN? Słownik będący całkowitym jego przeciwieństwem;wymuskany, skrupulatny.

Biografia Jan

Kim był JAN: bohater dramatu E. Ionesco Nosorożec przyjaciel; Berengera, będący całkowitym jego przeciwieństwem;wymuskany, skrupulatny, obligatoryjny. Chętnie prawi morały, a za jedynie słuszną drogę doskonalenia się człowieka uważa kontakt z kulturą. Epidemia zmieniająca ludzi w nosorożce obnaża powierzchowność jego pozy. Jan odrzuca etykę i kulturę na rzecz natury i staje się nosorożcem

LITERATURA JAN:
biografia Słowackiego Fantazy były powstaniec zesłany na Sybir i Kaukaz, tam zaręczony z; Dianą;po powrocie dowiaduje się o układzie pomiędzy; Hrabią Respektem a; Fantazym Dafnickim;odrzuca propozycję jałmużny jan.
LITERATURA JUDA Z KIRIATU:
biografia postać z powieści M. Bułhakowa Mistrz i Małgorzata prowokator polityczny, łasy na kapitał i wdzięki kobiet. Zostaje zasztyletowany z tajnego rozkazu; Piłata jan.
LITERATURA JURAND ZE SPYCHOWA:
biografia Sienkiewicza Krzyżacy sławny rycerz, nieprzejednany wróg Krzyżaków, na których mści się za zamordowanie żony;gdy Krzyżacy porywają jego córkę; Danusię, udaje się za nią do Szczytna;upokorzony jan.

Czym jest Jan znaczenie w Słownik bohaterów J .

  • Dodano:
  • Autor: