JÓZIO co to jest
Kto to jest JÓZIO? Słownik mężczyzna, upupiony poprzez arcybelfra; Pimkę;wtrącony przezeń do szkoły.

Biografia Józio

Kim był JÓZIO: bohater powieści W. Gombrowicza Ferdydurke trzydziestoletni mężczyzna, "upupiony" poprzez arcybelfra; Pimkę;wtrącony przezeń do szkoły obserwuje tu pojedynek "Chłopiąt" ( Miętus) z "Chłopakami" ( Syfon);umieszczony na stancji u inżynierostwa; Młodziaków, demaskuje ich pozorną nowoczesność;we dworze u wujostwa; Hurleckich jest uczestnikiem skandalu, próby zbratania Wyższości z Niższością, "państwa" z "chamstwem"

LITERATURA JEPANCZYN AGŁAJA:
biografia powieści F. Dostojewskiego Idiota najmłodsza córka; Iwana Jepanczyna, wychowywana w cieplarnianych warunkach. Niezrównoważona emocjonalnie, kapryśna, pragnąca za wszelaką cenę wyrwać się spod józio.
LITERATURA JERKE FRYC:
biografia Struga Dzieje jednego pocisku brat; Morysa, współwłaściciel restauracji w Łodzi, obsługującej proletariuszy tego miasta (wierzy w zwycięstwo proletariatu), pepeesowiec z przekonania. W odróżnieniu józio.
LITERATURA JAWRZON:
biografia jedna z tytułowych postaci utworu B. Leśmiana Migoń i Jawrzon pojedynkował się z; Migoniem o ukochaną a zmarłą dziewczynę józio.

Czym jest Józio znaczenie w Słownik bohaterów J .

  • Dodano:
  • Autor: