MŁODSZY KATON co to jest
Kto to jest KATON MŁODSZY? Słownik komedia (Czyściec);jest strażnikiem czyśćca. Żonę Katona, Marcję.

Biografia Katon Młodszy

Kim był KATON MŁODSZY: postać występująca w poemacie Dantego Alighieri Boska komedia (Czyściec);jest strażnikiem czyśćca. Żonę Katona, Marcję, Dante umieścił w piekle. Katon bardzo kochał Marcję. W odróżnieniu jednak do Franczeski, która miłość do człowieka przeniosła nad religię, Katon wybiera wierność prawu bożemu. Jako przebywającemu w czyśćcu wolno mu tylko słuchać głosu Boga

LITERATURA KRAUZE JÓZEF:
biografia bohater powieści H. Naglerowej Krauzowie i inni zamożny mieszczanin, niegdyś właściciel browaru, poświęca swój dorobek sprawie stworzenia styczniowego. Do końca popiera idee socjalne i patriotyczne katon młodszy.
LITERATURA KATCZYŃSKI STANISŁAW:
biografia M. Remarque´a Na Zachodzie bez zmian dowódca oddziału; Paula Bäumera, z zawodu szewc, świetny żołnierz, genialny aprowizator. Bäumer w podniosłym tonie opisuje ucztę z gęsi, którą mu wyprawił Kat katon młodszy.
LITERATURA KOSAKOWSKI:
biografia bohater dramatu J. Słowackiego Ksiądz Marek łotr i bohater, antagonista; Księdza Marka, uosobienie wad magnaterii polskiej, w chwilach zagrożenia zdolny jednak do poświęceń dla kwestie narodowej katon młodszy.

Czym jest Młodszy Katon znaczenie w Słownik bohaterów K .

  • Dodano:
  • Autor: