ANTONI KOSSECKI co to jest
Kto to jest KOSSECKI ANTONI? Słownik Andrzeja, sędzia. W obozie koncentracyjnym był sztubowym.

Biografia Kossecki Antoni

Kim był KOSSECKI ANTONI: bohater powieści J. Andrzejewskiego Popiół i diament tata; Andrzeja, sędzia. W obozie koncentracyjnym był sztubowym, znęcał się nad współwięźniami. Za cenę przeżycia wyrzekł się człowieczeństwa. Po wojnie próbuje potraktować życie w obozie jako coś, czego nie można oceniać normalnymi kategoriami moralnymi. Przejście nad tym do porządku okazuje się jednak niemożliwe

Czym jest Antoni Kossecki znaczenie w Słownik bohaterów K .