LEON KUNICKI co to jest
Kto to jest KUNICKI LEON? Słownik Dyzmy sześćdziesięciosześcioletni właściciel dużego majątku.

Biografia Kunicki Leon

Kim był KUNICKI LEON: bohater powieści T. Dołęgi Mostowicza Kariera Nikodema Dyzmy sześćdziesięciosześcioletni właściciel dużego majątku, właściwie Leon Kunik;kiedyś trudnił się paserstwem, lichwiarstwem, za co siedział w więzieniu, podstępnie wyzuł z majątku rodzinę swej przyszłej żony; Niny;zaproponował; Nikodemowi Dyzmie posadę administratora swych dóbr z racji na rzekome wpływy tegoż w rządzie;za sprawą Nikodema Dyzmy i; Krzepickiego osadzony w więzieniu i zmuszony do podpisania zgody na unieważnienie małżeństwa i zrzeczenie się majątku i do wyjazdu z państwie

LITERATURA KRUKOWSKI LUDWIK:
biografia powieści B. Prusa Emancypantki kochał się w; Brzeskiej, lecz jego oświadczyny zostały odrzucone. Pomagał organizować koncert dla Stelli. Trzymany pod pantoflem siostry. Przed ożenkiem wyjechał z kunicki leon.
LITERATURA KORCZYŃSKI BENEDYKT:
biografia Orzeszkowej Nad Niemnem średnio zamożny ziemianin borykający się z konsekwencjami ustawy uwłaszczeniowej po stworzeniu styczniowym, pozostający w konflikcie z zaściankową szlachtą ( Bohatyrowicz kunicki leon.
LITERATURA KROGSTAD NILS:
biografia Ibsena Dom lalki adwokat, urzędnik Banku Akcyjnego, którego dyrektorem został; Torwald Helmer;był kiedyś lichwiarzem, który pożyczył znaczącą sumę; Norze Helmer;wiedział, iż sfałszowała podpis ojca kunicki leon.

Czym jest Leon Kunicki znaczenie w Słownik bohaterów K .

  • Dodano:
  • Autor: