BOLESŁAW ZAREMBA co to jest
Kto to jest ZAREMBA BOLESŁAW? Słownik o samobójstwie, towarzysz dzieciństwa; Niny;powołany do.

Biografia Zaremba Bolesław

Kim był ZAREMBA BOLESŁAW: bohater powieści W. Berenta Ozimina typ dekadenta myślącego o samobójstwie, towarzysz dzieciństwa; Niny;powołany do wojska przez wzgląd na wybuchem wojny rosyjsko japońskiej, zginął w trakcie demonstracji patriotycznej

LITERATURA ZAWIŚLAK JERZY:
biografia jedna z postaci opowiadania B. Czeszki Tren kapral podchorąży, mający kompleks lorda Jima. Ginie od kuli, która trafia go w czoło zaremba bolesław.
LITERATURA ZAPOJKIN WŁAS FOMYCZ:
biografia jedna z postaci poematu J. Tuwima Piotr Płaksin mechanik;umiał grać na klarnecie, czym zjednał sobie; Jadzię zaremba bolesław.
LITERATURA ZAKLIKA RAJMUND:
biografia powieści J.I. Kraszewskiego Hrabina Cosel siłacz przywieziony ze Śląska na dwór; Augusta II, kochał się w; Cosel. Na mocy rozkazu króla stał się jej opiekunem i (jak się miało okazać) jedynym wiernym zaremba bolesław.

Czym jest Bolesław Zaremba znaczenie w Słownik bohaterów Z .

  • Dodano:
  • Autor: