AFEKT/AFEKTY co to jest
Definicja AFEKT/AFEKTY. Co znaczy wzmożoną emocję, występującą w krótkim czasie, nad którą trudno.

Co to jest Afekty Afekt

Definicja AFEKT/AFEKTY: termin psychologiczny oznaczający wzmożoną emocję, występującą w krótkim czasie, nad którą trudno zapanować; dla stoików była to namiętność rozumiana jako coś przeciwnego naturze ludzkiej, bezrozumne poruszenie duszy, objawiające się pod postacią pożądania, smutku, obawy i zawiści; zdaniem Kartezjusza to rodzaj przedstawienia, które dusza wywodzi sama z siebie za sprawą działania elementów zewnętrznych, sił życiowych tkwiących we krwi człowieka; do podstawowych afektów francuski uczony zaliczył podziw, miłość, nienawiść, pożądanie, radość, smutek

Definicja ARGUMENT KOSMOLOGICZNY:
Co to jest w dowodzeniu istnienia Boga, zawierający w sobie apodyktyczny obiekt, odnoszący się do jakiejś cechy świata, potwierdzającej równocześnie istnienie Boga, jak na przykład pierwsza powód u św. Tomasza afekt/afekty.
Definicja ARGUMENT:
Co to jest twierdzenie uzasadniające bądź obalające tezę, dowód na coś afekt/afekty.
Definicja AUGUSTYNIZM:
Co to jest filozoficzna św. Augustyna, który położył podwaliny pod filozofię chrześcijańską, zrywając z obiektywizmem i naturalizmem Greków; głosząca teocentryzm i infinityzm, uznająca pierwszeństwo woli przed afekt/afekty.

Czym jest Afekty Afekt znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: