ANALIZA co to jest
Definicja ANALIZA. Co znaczy rozłożeniu czegoś, co jest całością, na składniki, przedmioty, aby w.

Co to jest Analiza

Definicja ANALIZA: postępowanie naukowe opierające na rozłożeniu czegoś, co jest całością, na składniki, przedmioty, aby w ten sposób badać ową całość, na przykład element albo zdarzenie, jak to ma miejsce chociażby w fizyce czy chemii; przeciwieństwem analizy jest synteza

Definicja ATRYBUT:
Co to jest zobacz właściwość analiza.
Definicja AMFIBOLIA, AMFIBOLOGIA:
Co to jest błąd wieloznaczności wypowiedzi, wynikający z wykorzystania niewłaściwej składni; termin odnoszący się do ppojęcia mającego dwa różne znaczenia analiza.
Definicja AUGUSTYNIZM:
Co to jest filozoficzna św. Augustyna, który położył podwaliny pod filozofię chrześcijańską, zrywając z obiektywizmem i naturalizmem Greków; głosząca teocentryzm i infinityzm, uznająca pierwszeństwo woli przed analiza.

Czym jest Analiza znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: