Krzyżówka ANTROPOCENTRYZM co to jest
Definicja ANTROPOCENTRYZM. Co znaczy człowieka jako główną istotę na świecie, stawiający w centrum co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest Antropocentryzm

Definicja ANTROPOCENTRYZM: humanistyczny pogląd, traktujący człowieka jako główną istotę na świecie, stawiający w centrum zainteresowania jego kwestie i problemy, antropocentryzm rozwinął się w epoce renesansu, stanowiąc podstawę prądu umysłowego zwanego humanizmem; z jednej strony był w opozycji wobec średniowiecznego teocentryzmu, a z drugiej - kontynuacją i nawiązaniem do myśli antycznych, na przykład: "Człowiek miarą wszechrzeczy" ( Protagoras), "Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" (Terencjusz)

Co znaczy ANAKSYMENES Z MILETU:
Porównanie naszą erą) - filozof grecki, przedstawiciel jońskiej szkoły przyrody; dał start naukom fizycznym badając związek pomiędzy temperaturą a stanem skupienia materii; zajmował się także zjawiskami antropocentryzm co znaczy.
Krzyżówka AWERROES, Właśc. Ibn Ruszd:
Dlaczego teolog, prawnik, doktor, matematyk i filozof arabski, znany w pierwszej kolejności ze swych komentarzy do dzieł Arystotelesa, którego uważał za największego filozofa, jakiego Bóg dał ludzkości antropocentryzm krzyżówka.
Co to jest AKADEMIA PLATOŃSKA:
Jak lepiej accademia platonica) - zobacz szkoła platońska antropocentryzm co to jest.

Czym jest Antropocentryzm znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: