ANTYNOMIA co to jest
Definicja ANTYNOMIA. Co znaczy pomiędzy dwoma sądami, z których oba wydają się prawdziwe; w logice.

Co to jest Antynomia

Definicja ANTYNOMIA: przeciwność, sprzeczność na przykład pomiędzy dwoma sądami, z których oba wydają się prawdziwe; w logice rozumowanie prowadzące do sprzecznych wniosków; Kant wyróżnił i opisał cztery antynomie: konieczność (jej istota należy do świata i nie istnieje żadna konieczność w świecie), wolność (jest i jej nie ma), podzielność świata (świat złożona jest z prostych składników i składników nieprostych) i ograniczoność świata (świat ma start i nie ma początku w okresie, jest ograniczony i nie jest ograniczony przestrzennie), wskazując przy tej okazji na istnienie dwóch światów, z których w jednym prawdziwe są tezy, w drugim - antytezy

Definicja ABELARD PIOTR:
Co to jest francuski filozof i teolog scholastyczny; prowadził ożywioną działalność nauczycielską; jego wykłady wywoływały entuzjazm wśród słuchaczy. Miłość do Heloizy, bratanicy (siostrzenicy?) kanonika antynomia.
Definicja ARYSTOTELIZM:
Co to jest filozoficzna, zawierająca i rozwijająca poglądy Arystotelesa, która wyklucza skrajności, nie zajmuje stanowisk jednoznacznych, na przykład idealistycznych czy materialistycznych, czysto antynomia.
Definicja ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA:
Co to jest edukacja zajmująca się człowiekiem z punktu widzenia dociekań filozoficznych; bada naturę ludzką, rozważa miejsce człowieka w świecie natury i w świecie społecznym, zajmuje się celem i sensem życia antynomia.

Czym jest Antynomia znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: