ANTYTEZA co to jest
Definicja ANTYTEZA. Co znaczy kontrast pomiędzy czymś a czymś, na przykład Kant w krytyce.

Co to jest Antyteza

Definicja ANTYTEZA: twierdzenie przeciwstawne tezie, kontrast pomiędzy czymś a czymś, na przykład Kant w krytyce metafizyki tradycyjnej stwierdził, iż antytezy są prawdziwe dla świata zjawisk, ponieważ tu panuje zasada przyczynowości, tezy - dla świata myślnego (intelligibilnego); dla Hegla antyteza stanowiła obiekt dialektycznego rozumowania, dzięki którego można było mówić o rozwoju każdego bytu, gdyż za każdą postacią bytu podąża jego zaprzeczenie, więc jest ona naturą rzeczywistości, równoprawnym jej składnikiem jak teza

Definicja ATOMIZM:
Co to jest teoria naukowa głoszona między innymi poprzez Demokryta, wedle którą natura złożona jest z niepodzielnych, małych cząstek, (atomów); została potwierdzona i rozwinięta poprzez współczesną fizykę antyteza.
Definicja ARYSTOTELIZM:
Co to jest filozoficzna, zawierająca i rozwijająca poglądy Arystotelesa, która wyklucza skrajności, nie zajmuje stanowisk jednoznacznych, na przykład idealistycznych czy materialistycznych, czysto antyteza.
Definicja ARENDT HANNAH:
Co to jest amerykańska filozof, publicystka niemieckiego pochodzenia, uczennica Husserla, Heideggera i Jaspersa; od początku swej kariery naukowej w centrum jej zainteresowania była socjologia i polityka, ku antyteza.

Czym jest Antyteza znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: