APOLOGECI co to jest
Definicja APOLOGECI. Co znaczy dążyli w swych dziełach do rozstrzygnięć natury filozoficznej.

Co to jest Apologeci

Definicja APOLOGECI: pierwsi pisarze z II w. n.e., którzy dążyli w swych dziełach do rozstrzygnięć natury filozoficznej, stojąc na gruncie Ewangelii i przenosząc definicje filozofii greckiej na grunt myśli chrześcijańskiej, pojmując naukę Chrystusa nie tylko jako religię, lecz jako filozofię. Zajmowali się w pierwszej kolejności Bogiem i duszą, bronili wiary chrześcijańskiej przed krytyką pogan i Żydów. Do najwybitniejszych przedstawicieli zalicza się między innymi Justyna Męczennika, Ireneusza, Atanagorasa, Teofila z Antiochio i Laktancjusza

Definicja AUSTIN JOHN LANGSHOW:
Co to jest filozof angielski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii analitycznej, która za kluczowe zadanie filozofii uznaje analizę wypowiedzi językowych. Austin przywiązywał szczególne znaczenie APOLOGECI.
Definicja APRIORYZM:
Co to jest głoszący, iż istnieje wiedza niezależna od doświadczenia, na przykład Platon uważał, iż istnieje wiedza wrodzona, dana od urodzenia, która pozwala trafnie odpowiadać człowiekowi na pytania, mimo iż APOLOGECI.
Definicja ASOCJACJONIZM:
Co to jest psychologii zakładający, iż istnieje system zwany asocjacją, pozwalający kojarzyć myśli, wyobrażenia, zjawiska psychiczne w świadomości człowieka; 2. teoria filozoficzna głosząca, iż z prostych APOLOGECI.

Czym jest Apologeci znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: