ARYSTYP CYRENY co to jest
Definicja ARYSTYP Z CYRENY. Co znaczy filozof grecki, założyciel szkoły cyrenajskiej, uczeń.

Co to jest Cyreny Z Arystyp

Definicja ARYSTYP Z CYRENY: (około 430-355 przed naszą erą) - filozof grecki, założyciel szkoły cyrenajskiej, uczeń Sokratesa, stosował w praktyce hedonizm. Lekceważył wiedzę, ponieważ uważał, iż kwestie praktyczne są ważniejsze od teoretycznych. Uważał, iż człowiek zawsze dąży do przyjemności, a unika przykrości. Stąd przyjemność jest jedynym dobrem, a przykrość - złem. Przyjemność jest stanem przelotnym, chwilowym, ma charakter zmysłowy, jest doznaniem pozytywnym. Przyjemności różnią się intensywnością, lecz nie jakością

Definicja ANTYTEZA:
Co to jest przeciwstawne tezie, kontrast pomiędzy czymś a czymś, na przykład Kant w krytyce metafizyki tradycyjnej stwierdził, iż antytezy są prawdziwe dla świata zjawisk, ponieważ tu panuje zasada arystyp z cyreny.
Definicja ASERTORYCZNY:
Co to jest rodzaj sądu stwierdzającego dany stan rzeczy, na przykład zdaniem Kanta asertoryczne jest twierdzenie: Człowiek ma rozum ; przeciwnieństwem jest apodyktyczny arystyp z cyreny.
Definicja ANTAGONIZM:
Co to jest sprzeczność, przeciwstawność czegoś do czegoś, na przykład sił, zjawisk, osób, zasad, idei; na przykład w marksizmie określano w ten sposób wzajemny relacja klas socjalnych, ścieranie się racji arystyp z cyreny.

Czym jest Cyreny Z Arystyp znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: