AUSTIN JOHN LANGSHOW co to jest
Definicja AUSTIN JOHN LANGSHOW. Co znaczy z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii.

Co to jest Langshow John Austin

Definicja AUSTIN JOHN LANGSHOW: (1911-1960) - filozof angielski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii analitycznej, która za kluczowe zadanie filozofii uznaje analizę wypowiedzi językowych. Austin przywiązywał szczególne znaczenie do badań języka potocznego. Jest on najściślej związany z rzeczywistością, w nim jest zawarta wypracowywana od pokoleń, poddawana nieustannej weryfikacji, wspólna mądrość. Badanie językowa to idealna sposób rozwiązywania odwiecznych problemów filozoficznych, gdyż język jest źródłem większości paradoksów i antynomii. Tylko drobiazgowe badanie rzeczywistych sytuacji, w jakich używamy pewnych zwrotów, może doprowadzić do wyjaśnienia problemów, gdzie zawikłaniu mieli swój udział sami filozofowie ("na początku wznieciliśmy tumany kurzu, a później uskarżamy się, iż nic nie widzimy" Berkeley). Jedną z ponadczasowych kwestii, którą zajął się Austin, był na przykład spór o znaczenie definicje prawdy. W skutku doszedł do wniosku, iż prawda (lub fałsz) nie jest w ogóle cechą sądu, tylko pewną oceną wypowiedzi dotyczącą tego, czy słowa są zadawalające w relacji do faktów, zdarzeń, sytuacji, do których się odnoszą. Głównym osiągnięciem Austina było jednak powstanie teorii wypowiedzi performatywnych, a więc takich, których użycie jest równocześnie pewną czynnością. Klasycznym odpowiednikiem jest na przykład nadawanie imienia statkowi (Wypowiedzenie zdania "Nadaję temu statkowi imię " jest właśnie wykonaniem czynności nadania imienia). W pracy Jak działać słowami Austin zwrócił uwagę, iż wypowiedzi takich jest o sporo więcej, niż się powszechnie sądzi, co, jego zdaniem, ma poważne skutki filozoficzne

Definicja ATRYBUT:
Co to jest zobacz właściwość austin john langshow.
Definicja APOLOGECI:
Co to jest II w. n.e., którzy dążyli w swych dziełach do rozstrzygnięć natury filozoficznej, stojąc na gruncie Ewangelii i przenosząc definicje filozofii greckiej na grunt myśli chrześcijańskiej, pojmując naukę austin john langshow.
Definicja AMFIBOLIA, AMFIBOLOGIA:
Co to jest błąd wieloznaczności wypowiedzi, wynikający z wykorzystania niewłaściwej składni; termin odnoszący się do ppojęcia mającego dwa różne znaczenia austin john langshow.

Czym jest Langshow John Austin znaczenie w Słownik filozofia A .

  • Dodano:
  • Autor: