BACON FRANC co to jest
Definicja BACON FRANCIS. Co znaczy przyrodnik, prawnik, historyk, poeta. Własne poglądy wyłożył w.

Co to jest Francis Bacon

Definicja BACON FRANCIS: (1561-1626) - angielski filozof, przyrodnik, prawnik, historyk, poeta. Własne poglądy wyłożył w pierwszej kolejności w nie dokończonym dziele pt. Ogromne ustanowienie nauk. Zajmował się klasyfikacją nauk, oparł ją na podstawie psychologicznej; wyróżnił trzy ekipy: historię (której odpowiada pamięć), poezję (której odpowiada wyobraźnia) i naukę, a więc filozofię (której odpowiada rozum). Filozofię pojmował bardzo szeroko: jako rozważania o Bogu, przyrodzie i człowieku. Z nauk najwyżej cenił przyrodoznawstwo. Uważał, iż cel edukacji jest praktyczny, główna edukacja służąca - metoda, nie mniej istotny - eksperyment. Postulował posługiwanie się sposobem empiryczno-indukcyjną. Przedstawił teorię złudzeń umysłu, wyróżnił złudzenia plemienne, charakterystyczne dla natury ludzkiej, złudzenia jaskini, tkwiące indywidualnie w każdym człowieku, złudzenia teatru, powiązane z tradycją filozoficzną i złudzenia rynkowe, a więc zniekształcający rzeczywistość język

Czym jest Francis Bacon znaczenie w Słownik filozofia B .