BACON ROGER co to jest
Definicja BACON ROGER. Co znaczy filozof, przyrodnik, znawca języków, franciszkanin, protegowany.

Co to jest Roger Bacon

Definicja BACON ROGER: (około 1214 - ((około 1294) - angielski filozof, przyrodnik, znawca języków, franciszkanin, protegowany papieża Klemensa IV. Po jego śmierci został uwięziony, a jego pisma potępione. Wyróżniał dwa metody poznania: poprzez argumentację i poprzez doświadczenie, posługiwał się również eksperymentem, podkreślał wagę matematycznego badania zjawisk. Doświadczenie pojmował jako doświadczanie rzeczy zmysłowych, lecz również ponadzmysłowych przez wewnętrzne oświecenie. Wyróżniał trzy postaci oświecenia: zwykłe - przyrodzone wszystkim ludziom, wewnętrzne - nadprzyrodzone i praobjawienie obejmujące wszelaką prawdę, dane niegdyś patriarchom żydowskim, później częściowo przejęte poprzez filozofów greckich. Twierdził, iż doświadczenie jest możliwe tylko dzięki objawieniu

Czym jest Roger Bacon znaczenie w Słownik filozofia B .