BERGSON HENRI co to jest
Definicja BERGSON HENRI. Co znaczy przedstawiciel intuicjonizmu i tak zwany filozofii pędu.

Co to jest Henri Bergson

Definicja BERGSON HENRI: (1859-1941) - francuski filozof, poeta, przedstawiciel intuicjonizmu i tak zwany filozofii pędu życiowego. Zwrócił uwagę na świadomość człowieka i szczególną rolę intuicji w poznaniu. Krytykował poznanie intelektualne, które upraszcza i deformuje, intuicję pojmował jako bezpośrednią znajomość rzeczy i wydarzeń, rodzaj instynktu. Przedstawił teorię "jaźni głębokiej" ("ja głębokiego"), a więc najgłębszej warstwy świadomości ukrytej pod powierzchnią osobowości "socjalnej". Wg niego moralność ma dwa źródła: jedno zdominowane poprzez nakazy i zakazy moralne, drugie - wolne od nacisku społecznego, wspomagające twórcze siły jednostki. Uważał, iż przyroda cechuje się różnorodnością i nieustannym postępem, który wypływa z wewnętrznych sił, z tak zwany "pędu życiowego" ( élan vital), a więc ustawicznego przezwyciężania oporu stawianego poprzez materię, iż to jest ekspansja na zewnątrz bez kresu i końca

Czym jest Henri Bergson znaczenie w Słownik filozofia B .