BERGSON HENRI co to jest
Definicja BERGSON HENRI. Co znaczy przedstawiciel intuicjonizmu i tak zwany filozofii pędu.

Co to jest Henri Bergson

Definicja BERGSON HENRI: (1859-1941) - francuski filozof, poeta, przedstawiciel intuicjonizmu i tak zwany filozofii pędu życiowego. Zwrócił uwagę na świadomość człowieka i szczególną rolę intuicji w poznaniu. Krytykował poznanie intelektualne, które upraszcza i deformuje, intuicję pojmował jako bezpośrednią znajomość rzeczy i wydarzeń, rodzaj instynktu. Przedstawił teorię "jaźni głębokiej" ("ja głębokiego"), a więc najgłębszej warstwy świadomości ukrytej pod powierzchnią osobowości "socjalnej". Wg niego moralność ma dwa źródła: jedno zdominowane poprzez nakazy i zakazy moralne, drugie - wolne od nacisku społecznego, wspomagające twórcze siły jednostki. Uważał, iż przyroda cechuje się różnorodnością i nieustannym postępem, który wypływa z wewnętrznych sił, z tak zwany "pędu życiowego" ( élan vital), a więc ustawicznego przezwyciężania oporu stawianego poprzez materię, iż to jest ekspansja na zewnątrz bez kresu i końca

Definicja BERGSONIZM:
Co to jest kierunek filozoficzny, uznający szczególną rolę intuicji w poznaniu; najważniejszymi pojęciami bergsonizmu są: intelekt, intuicja, czas, moralność, ewolucja, religia; intelekt wg Bergsona służy celom bergson henri.
Definicja BEZKRES:
Co to jest Greków, na przykład dla Anaksymandra zasada kosmosu będąca czymś nieskończonym, wiecznym, bezgranicznym i bezkształtnym; z niego wyłania się przyroda, a z niej rzeczy, które następnie do niej wracają bergson henri.
Definicja BYT DLA SIEBIE:
Co to jest w ujęciu egzystencjalistów to byt świadomy swego istnienia, negacja bytu w sobie, wprowadzająca do niego rozróżnienie bergson henri.

Czym jest Henri Bergson znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: