BERNARD CLAIRVAUX ŚWIĘTY co to jest
Definicja BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY. Co znaczy cysterski, twórca średniowiecznego mistycyzmu.

Co to jest BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY

Definicja BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY: (1091-1153) - francuski mistyk cysterski, twórca średniowiecznego mistycyzmu, lekarz Kościoła, uchodzący za geniusza wieku; próbował łączyć teorię mistyczną z praktyką, głosząc, iż jedyną drogą do poznania prawdy jest obcowanie z Bogiem. Jednak aby to osiągnąć, należy zasłużyć sobie na łaskę Bożą, ponieważ tylko dzięki niej jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel. Łaskę uzyskuje się przez pokorę (wyróżnił dwanaście stopni pokory) i miłość (określił cztery stopnie miłości). Pokorę traktował jako stopień poznania. Na samym początku człowiek przez pokorę poznaje swoją nędzę, aby później, przez kontemplację uzyskać ekstazę, pozwalającą umysłowi oglądać Boga, a duszy zatopić się w nim. Do ważniejszych pism należą traktaty ascetyczno-mistyczne: O stopniach pokory i pychy, O miłowaniu Boga

Czym jest BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY znaczenie w Słownik filozofia B .