BERNARD CLAIRVAUX ŚWIĘTY co to jest
Definicja BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY. Co znaczy cysterski, twórca średniowiecznego mistycyzmu.

Co to jest BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY

Definicja BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY: (1091-1153) - francuski mistyk cysterski, twórca średniowiecznego mistycyzmu, lekarz Kościoła, uchodzący za geniusza wieku; próbował łączyć teorię mistyczną z praktyką, głosząc, iż jedyną drogą do poznania prawdy jest obcowanie z Bogiem. Jednak aby to osiągnąć, należy zasłużyć sobie na łaskę Bożą, ponieważ tylko dzięki niej jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel. Łaskę uzyskuje się przez pokorę (wyróżnił dwanaście stopni pokory) i miłość (określił cztery stopnie miłości). Pokorę traktował jako stopień poznania. Na samym początku człowiek przez pokorę poznaje swoją nędzę, aby później, przez kontemplację uzyskać ekstazę, pozwalającą umysłowi oglądać Boga, a duszy zatopić się w nim. Do ważniejszych pism należą traktaty ascetyczno-mistyczne: O stopniach pokory i pychy, O miłowaniu Boga

Definicja BODHISATWA:
Co to jest w buddyzmie człowiek oddający życie za innych, dbający o powodzenie innych, aby osiągnąć powodzenie cechujące Buddę; istota doskonała, która ma stać się buddą bernard z clairvaux, święty.
Definicja BERKELEY GEORGE:
Co to jest irlandzki filozof, duchowny anglikański, biskup Cloyne, kluczowy przedstawiciel idealizmu subiektywnego. Stworzył nową teorię widzenia (opartą o doświadczenia z dziedziny optyki) i poznania. Sądził bernard z clairvaux, święty.
Definicja BENTHAM JEREMY:
Co to jest angielski filozof, znawca prawa, przedstawiciel utylitaryzmu. Sądził, iż wszyscy ludzie są z natury podobni, a kluczowym motywem ich postępowania jest dążenie do przyjemności lub unikanie cierpienia bernard z clairvaux, święty.

Czym jest BERNARD Z CLAIRVAUX, ŚWIĘTY znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: