BŁOGOSŁAWIEŃSTWO co to jest
Definicja błogosławieństwo. Co znaczy wypełnianie woli Wszechmogącego Boga , które wypełnił Abraham.

Co to jest Błogosławieństwo

Definicja BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Błogosławieństwo biblijne to jest wypełnianie woli Wszechmogącego Boga , które wypełnił Abraham poprzez wyjście z ziemi swojej, i od rodziny swojej z domu ojca swojego, do ziemi którą wskazał Wszechmogący Bóg. Apel do każdego z nas o wyjście z ziemi swojej od rodziny swojej,i z domu ojca swego, którzy mają własną religie, która nie jest wg wskazań Wszechmogącego Boga, a więc Biblii (Rdz.12,1)

Czym jest Błogosławieństwo znaczenie w Słownik filozofia B .