co to jest
Definicja BÓG. Co znaczy miało zawsze różne znaczenia, na przykład dla Arystotelesa to byt.

Co to jest Bóg

Definicja BÓG: jedno z tych pojęć, które w filozofii miało zawsze różne znaczenia, na przykład dla Arystotelesa to byt absolutny, doskonały, niezbędny, nieruchomy z natury a poruszający świat i zarazem będący jego przeciwieństwem; dla Filona to Absolut, byt niezależny, niezłożony, niezmienny, wieczny, ponadprzestrzenny, to również osoba dobrotliwa, potężna, wszechwiedząca, niepojęta i niedostępna, istniejąca poza światem i poza poznaniem, będąca przeciwieństwem materii; dla Orygenesa to twórca świata, postać odległa, abstrakcyjna dla człowieka, niepojęta w swej istocie, nie dająca się poznać bezpośrednio, kwintesencja dobroci i miłości; dla św. Augustyna to "najwyższy byt", nieskończony, powód wszelkich bytów, główny element poznania, najwyższe dobro; dla Eriugeny to istota wszechrzeczy, coś nierozpoznawalnego, o jego istnieniu możemy jedynie wnioskować na zasadzie negacji: czym nie jest; dla św. Anzelma jest trojaką powodem wszystkiego: wzorem, sprawcą i celem; dla św. Tomasza z Akwinu to byt niezbędny, niezależny i prosty, będący czystym aktem, a jego własności można poznać przez rozum, ale nie można go poznać bezpośrednio, jest niezmienny i wieczny; dla Kartezjusza to idea doskonała, której podlega jaźń, i która w tej jaźni jest umiejscowiona od zawsze, dlatego możemy myśleć o Bogu, a jego przymiotami są: wolna wola, nieskończoność, wprawianie w ruch materii; dla Kierkegaarda to byt wieczny, niezmienny, niepojęty dla człowieka; w filozofii Whiteheada to siła mogąca wybierać z wielu możliwości rzeczywistość

Definicja BUDDYZM:
Co to jest powstała około VI w. przed naszą erą, która następnie rozprzestrzeniła się w Azji, zakładająca wyrzeczenie się pragnień i dóbr, aby ujrzeć to, co jest prawdą, mądrością, a można to osiągnąć bóg.
Definicja BYT W SOBIE:
Co to jest w ujęciu egzystencjalistów to byt niezróżnicowany, nieświadomy swego istnienia bóg.
Definicja BEZKRES:
Co to jest Greków, na przykład dla Anaksymandra zasada kosmosu będąca czymś nieskończonym, wiecznym, bezgranicznym i bezkształtnym; z niego wyłania się przyroda, a z niej rzeczy, które następnie do niej wracają bóg.

Czym jest Bóg znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: