BONAWENTURA WŁAŚC JOHANNES co to jest
Definicja Bonawentura, właśc. Johannes Fidanza. Co znaczy kardynał, teolog i filozof włoski.

Co to jest Bonawentura, właśc. Johannes Fidanza

Definicja BONAWENTURA, WŁAŚC. JOHANNES FIDANZA: (1221-1274) - franciszkanin, biskup i kardynał, teolog i filozof włoski, przyjaźnił się z Tomaszem z Akwinu, aczkolwiek był przedstawicielem konkurującego z tomizmem nurtu platońsko-augustyńskiego ( augustynizm), filozofię Arystotelesa uważał za niezgodną z chrześcijaństwem, aczkolwiek uznawał część jej poglądów. I tak na przykład w teorii poznania, dążąc do połączenia scholastyki z mistyką, połączył arystotelesowski empiryzm genetyczny z augustyńskim iluminizmem. Był gorącym orędownikiem teologii pozytywnej; twierdził, iż możliwe jest bezpośrednie, intuicyjne i pozytywne poznanie Boga i jego przymiotów. Uważał, iż dopiero przez Boga jesteśmy w stanie zrozumieć świat. Zmodyfikował neoplatońską koncepcję metafizyki światła. Światło nie było dla niego subtelną metodą materii, ale powszechną metodą wszystkich ciał ( hilemorfizm)

Definicja BRAHMAN:
Co to jest w filozofii indyjskiej bóstwo, absolut, start wszechrzeczy; cel uprawiania medytacji, służącej osiągnięciu jedności duchowej z bóstwem bonawentura, właśc. johannes fidanza.
Definicja BÓG:
Co to jest które w filozofii miało zawsze różne znaczenia, na przykład dla Arystotelesa to byt absolutny, doskonały, niezbędny, nieruchomy z natury a poruszający świat i zarazem będący jego przeciwieństwem bonawentura, właśc. johannes fidanza.
Definicja BRYTYJSKA SZKOŁA ANALITYCZNA:
Co to jest zobacz szkoła analityczna bonawentura, właśc. johannes fidanza.

Czym jest Bonawentura, właśc. Johannes Fidanza znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: