BRUNO GIORDANO co to jest
Definicja BRUNO GIORDANO. Co znaczy w najwyższym stopniu znany przedstawiciel renesansowej.

Co to jest Giordano Bruno

Definicja BRUNO GIORDANO: (1548-1600) - filozof i uczony włoski, w najwyższym stopniu znany przedstawiciel renesansowej filozofii przyrody. Pod wpływem edukacji Kopernika stworzył własny schemat nieskończonego i jednorodnego świata. Zwłaszcza bronił tezy o istnieniu wielu mechanizmów planetarnych podobnych do słonecznego, co z powodu doprowadziło go do poglądu o zasadniczej jedności materii ziemskiej i niebieskiej. Uważał przy tym, iż cały wszechświat, wszystkie jego cząstki, które zwał monadami, a więc metafizycznymi atomami, obdarzone są życiem, przeniknięte duchem. Nawiązywał przy tym do stoickiego hilozoizmu i panpsychizmu. Tak pojętą przyrodę jako twór i objawienie Boga cechowała doskonała harmonia i piękno. Pogląd o nieskończoności świata i wielości mechanizmów słonecznych przyniósł mu oskarżenie o herezję. Po siedmioletnim procesie został skazany na śmierć i spalony na stosie. Jako filozof oddziałał w szczególności na Spinozę i Leibniza

Czym jest Giordano Bruno znaczenie w Słownik filozofia B .