BRZOZOWSKI STANŁAW LEOPOLD co to jest
Definicja BRZOZOWSKI STANISŁAW LEOPOLD. Co znaczy dziennikarz, twórca koncepcji filozofii czynu.

Co to jest Leopold Stanisław Brzozowski

Definicja BRZOZOWSKI STANISŁAW LEOPOLD: (1878-1911) - polski filozof, literat, dziennikarz, twórca koncepcji "filozofii czynu" przekształconej pod wpływem Marksa na "filozofię pracy", egzegeta symbolizmu epoki Młodej Polski, występujący przeciwko myśleniu racjonalistycznemu i utylitarystycznemu, kładący nacisk na znaczenie tego, co indywidualne, twórcze, emocjonalne. W swych wypowiedziach krytykujących pozytywizm i naturalizm powoływał się na Kanta. Do ważniejszych prac należą: Idee, Legenda Młodej Polski, Wstęp do filozofii

Czym jest Leopold Stanisław Brzozowski znaczenie w Słownik filozofia B .