BYCIE co to jest
Definicja BYCIE. Co znaczy ponieważ nie dająca się zdefiniować w myśl tradycyjnej logiki, postawa.

Co to jest Bycie

Definicja BYCIE: w filozofii Heideggera nieokreślona, ponieważ nie dająca się zdefiniować w myśl tradycyjnej logiki, postawa bytu manifestująca się za sprawą bytu ludzkiego jako "bycie-w-świecie", "bycie-ku-śmierci", "bycie-tu"

Definicja BRENTANO FRANZ:
Co to jest filozof niemiecki i psycholog pochodzenia włoskiego, odnowił tradycję arystotelesowskiej scholastyki zestawiając ją z nowoczesnym empiryzmem. Był zagorzałym wrogiem niemieckiej metafizyki, a bycie.
Definicja BERGSONIZM:
Co to jest kierunek filozoficzny, uznający szczególną rolę intuicji w poznaniu; najważniejszymi pojęciami bergsonizmu są: intelekt, intuicja, czas, moralność, ewolucja, religia; intelekt wg Bergsona służy celom bycie.
Definicja BUDDYZM:
Co to jest powstała około VI w. przed naszą erą, która następnie rozprzestrzeniła się w Azji, zakładająca wyrzeczenie się pragnień i dóbr, aby ujrzeć to, co jest prawdą, mądrością, a można to osiągnąć bycie.

Czym jest Bycie znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: