CHRYSTUS co to jest
Definicja CHRYSTUS. Co znaczy z gr. namaszczony , z hebr. mesjasz , tytuły Jezusa z Nazaretu.

Co to jest Chrystus

Definicja CHRYSTUS: (12? przed naszą erą - 30?, 35? n.e.) - z gr. "namaszczony", z hebr. "mesjasz", tytuły Jezusa z Nazaretu, urodzonego w Betlejem w Judei; w oczach Żydów był obiecanym zbawcą, przywracającym im potęgę i pomyślność. Uważał siebie za syna Boga. Jego popularność wśród ludzi brała się z czynionych poprzez niego cudów, głoszonych nauk moralnych, mających formę przypowieści, wyrzeczenia się przemocy, propagowania pokoju, miłości i sprawiedliwości - wartości, które miałyby cechować nadchodzące Królestwo na ziemi, z kolei dla ówczesnej władzy żydowskiej i rzymskiej uchodził za osobę niepożądaną, ponieważ podważającą istniejące prawo. W oczach chrześcijan jego męczeńska śmierć na krzyżu ma wymiar symboliczny: odkupienie grzechów ludzi; zdaniem gnostyków to eon wyzwalający świat od zła; wg Orygynesa to logos, hipostaza bytu, pośrednicząca pomiędzy Bogiem a światem

Czym jest Chrystus znaczenie w Słownik filozofia C .