CONDILLAC ETIENNE BONNOT co to jest
Definicja CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE. Co znaczy przedstawiciel sensualizmu. Podobnie jak Locke.

Co to jest CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE

Definicja CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE: (1715-1780) - filozof francuski, przedstawiciel sensualizmu. Podobnie jak Locke, wyszedł od przekonania, iż wszelakie poznanie pochodzi z doświadczenia, jednak w odróżnieniu do niego uważał, iż doświadczenie da się sprowadzić do pochodzących z zewnątrz wrażeń zmysłowych (Locke za drugie narzędzie poznawcze uważał refleksję, doświadczenie wewnętrzne). Co więcej, nie tylko same treści poznania mają swe źródło w zmysłach, lecz i funkcje samego umysłu rozwijają się dopiero wskutek zmysłowej percepcji. Tę myśl przedstawił Condillac w formie paraboli znanej jako tak zwany posąg Condillaca. Pokazał, jak rozwija się życie psychiczne na przykładzie hipotetycznego posągu obdarzonego tylko jednym zmysłem. Zwłaszcza takie funkcje umysłu jak uwaga, pamięć czy porównywanie można wywieść bezpośrednio z wrażeń zmysłowych; te proste umiejętności implikują natomiast bardziej złożone zdolności, jak sądzenie czy wnioskowanie. W analogiczny sposób rozwija się także życie emocjonalne, gdyż każde postrzeżenie zmysłowe w okolicy samego przedstawienia zawiera jeszcze pierwiastek uczuciowy. Wrażenia zmysłowe jako stany subiektywne nie mówią niczego o obiektywnej rzeczywistości. Ten idealizm sprawił, iż Condillac wierzył nadal w istnienie Boga i duszy, poprzez całe życie pozostał lojalny wobec Kościoła, nie przystał także do współczesnych mu encyklopedystów, którzy ze zmysłowości bytu wnosili o materialności świata. Jego kluczowe dzieła to: O pochodzeniu poznania ludzkiego i Traktat o wrażeniach

Definicja CIEMNOŚĆ:
Co to jest wg gnostyków fundamentalny obiekt świata odwiecznie zmagający się ze światłem CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE.
Definicja CYCERON, MARCUS TULLIUS CICERO:
Co to jest rzymski mówca, poeta, filozof i mąż stanu, przedstawiciel eklektyzmu; w swych pismach filozoficznych łączył poglądy epikurejczyków, platoników i stoików, głosił nieśmiertelność duszy CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE.
Definicja CARLYLE THOMAS:
Co to jest angielski, będący pod wpływem niemieckich romantyków; uważał, iż postrzegamy tylko zewnętrzną powłokę rzeczywistości, która w swej dogłębnej naturze ma irracjonalny, boski charakter. Ów boski CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE.

Czym jest CONDILLAC ETIENNE BONNOT DE znaczenie w Słownik filozofia C .

  • Dodano:
  • Autor: