CROCE BENEDETTO co to jest
Definicja CROCE BENEDETTO. Co znaczy i filozof włoski, twórca idealistycznej doktryny filozoficznej.

Co to jest Benedetto Croce

Definicja CROCE BENEDETTO: (1866-1952) - krytyk literacki, polityk i filozof włoski, twórca idealistycznej doktryny filozoficznej nawiązującej do poglądów Hegla, a zwłaszcza do jego tezy o duchowej i historycznej naturze rzeczywistości. Croce nie zgadzał się jednak z heglowskim przeświadczeniem o dogłębnie racjonalnej naturze bytu ( panlogizm) i odrzucał jego dialektykę. Za fundamentalne narzędzie poznania uważał intuicję, której przypisywał również pierwiastki twórcze i ekspresyjne; intuicja nie poznaje rzeczywistości tylko w sposób bierny, lecz także aktywnie wyraża wewnętrzne doznania. W uprzywilejowanej poznawczo sytuacji znajduje się więc nie tyle "racjonalnie" postępujący naukowiec, ile dający upust swym wewnętrznym impulsom artysta. Sztuka wg Crocego to pewien język opisu rzeczywistości, i to w dodatku język lepszy od języka nauk szczegółowych. Uważał, iż to estetyka powinna stać na czele nauk filozoficznych. Poglądy Crocego, przeciwnika faszyzmu i liberała, wywarły spory wpływ na włoskie życie umysłowe. Autor między innymi Zarysu estetyki

Czym jest Benedetto Croce znaczenie w Słownik filozofia C .