D´ALAMBERT JEAN ROND co to jest
Definicja D´ALAMBERT JEAN LE ROND. Co znaczy filozof francuski, inicjator i współautor Encyklopedii.

Co to jest D´ALAMBERT JEAN LE ROND

Definicja D´ALAMBERT JEAN LE ROND: (1717-1783) - matematyk, fizyk i filozof francuski, inicjator i współautor Encyklopedii. W okolicy licznych prac z zakresu matematyki i mechaniki zostawił także kilka pism filozoficznych, z których główne to Wstęp do Encyklopedii; twórca pozytywistycznej koncepcji edukacji, która postulowała jej ograniczenie do twierdzeń pewnych, a takie, jego zdaniem, były wyłącznie twierdzenia o faktach. Uważał przy tym, iż dane doświadczenia odnoszą się bezpośrednio do obiektywnej rzeczywistości, a nie - jak sądziło wielu mu współczesnych - wskazują tylko na subiektywny stan umysłu. Filozofia zaś ma rację bytu tylko wtedy, o ile zajmuje się uogólnieniem wyników nauk szczegółowych i badaniem ich zasad. Z metafizyki zrezygnował zupełnie, lecz i materializm encyklopedystów traktował jako metafizyczny, przekraczający ramy doświadczenia. To wywołało, iż błyskawicznie wycofał się z ich kręgu. Filozofia d´Alamberta nie zdobyła zbyt dużej popularności, dopiero w XIX w. do jego idei wrócił Comte

Definicja DAJMON, DAIMONION:
Co to jest wewnętrzny głos powstrzymujący człowieka od złych czynów, jak na przykład w filozofii Sokratesa d´alambert jean le rond.
Definicja DOŚWIADCZENIE ZEWNĘTRZNE:
Co to jest w terminologii Locke´a to doświadczenie świata zewnętrznego przez postrzeganie; wprawdzie postrzeganie wyprzedza refleksję, jednak jest wiedzą mniej pewną niż ta, którą daje nam refleksja d´alambert jean le rond.
Definicja DIALEKTYKA:
Co to jest wnioskowania; dla Platona sposób naukowa operująca bezobrazowym myśleniem, dociekająca prawdy przez zestawianie pojęć i twierdzeń, ich analizę i syntezę, badająca swoje założenia, łącząca w sobie d´alambert jean le rond.

Czym jest D´ALAMBERT JEAN LE ROND znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: