DAJMON DAIMONION co to jest
Definicja DAJMON, DAIMONION. Co znaczy wewnętrzny głos powstrzymujący człowieka od złych czynów.

Co to jest Daimonion Dajmon

Definicja DAJMON, DAIMONION: wewnętrzny głos powstrzymujący człowieka od złych czynów, jak na przykład w filozofii Sokratesa

Definicja DERYWAT:
Co to jest słowo pochodny utworzony od podstawowego (pojęcie językoznawcza); wg Pareta to pochodna rezyduów; reakcja językowa na określone stany psychiczne, jakie człowiek przeżywa w życiu społecznym dajmon, daimonion.
Definicja DOWÓD APAGOGICZNY:
Co to jest w logice rodzaj dowodu wprowadzonego do rozumowania nie wprost, aby pokazać, iż zaprzeczenie tezy jest niedorzeczne dajmon, daimonion.
Definicja DOBRO NAJWYŻSZE:
Co to jest szczęście, cnota, to, co najcenniejsze do osiągnięcia poprzez człowieka na płaszczyźnie moralnej dajmon, daimonion.

Czym jest Daimonion Dajmon znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: