co to jest
Definicja DEFINICJA. Co znaczy zjawiska, i tym podobne, dzięki znanych pojęć, w sposób jasny.

Co to jest Definicja

Definicja DEFINICJA: wyjaśnianie czegoś, na przykład wyrazu, zjawiska, i tym podobne, dzięki znanych pojęć, w sposób jasny, przejrzysty, nie pozostawiający wątpliwości; w logice używa się tak zwany definicji zwrotnych, na przykład "figura geometryczna mająca trzy boki jest trójkątem", "każdy trójkąt jest figurą geometryczną mającą trzy boki"; rozróżnia się pojęcia aksjomatyczne, arbitralne, cząstkowe, sprawozdawcze, słownikowe, opisowe, realne, nominalne, twórcze, itd

Definicja DEMIURG:
Co to jest gr. pracujący dla ludu) - siła twórcza; wg Platona boski budowniczy świata , który, kierując się dobrocią, uczynił go doskonałym i możliwie najwspanialszym definicja.
Definicja D´ALAMBERT JEAN LE ROND:
Co to jest matematyk, fizyk i filozof francuski, inicjator i współautor Encyklopedii. W okolicy licznych prac z zakresu matematyki i mechaniki zostawił także kilka pism filozoficznych, z których główne to Wstęp definicja.
Definicja DHARMA:
Co to jest w filozofii indyjskiej norma postępowania, rozumiana jako: 1. moralna aktywność człowieka, 2. powinność wynikająca z jego pozycji socjalnej, 3. stadium życia definicja.

Czym jest Definicja znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: