DERYWAT co to jest
Definicja DERYWAT. Co znaczy podstawowego (pojęcie językoznawcza); wg Pareta to pochodna rezyduów.

Co to jest Derywat

Definicja DERYWAT: słowo pochodny utworzony od podstawowego (pojęcie językoznawcza); wg Pareta to pochodna rezyduów; reakcja językowa na określone stany psychiczne, jakie człowiek przeżywa w życiu społecznym

Definicja DOWÓD:
Co to jest prawdziwość tezy, hipotezy, i tym podobne, co pozwala poznać prawdę; może mieć charakter obiektywny (poddaje się umysłowej weryfikacji) albo psychiczny (poprzez wpływ na sferę uczuć, skłonności, i derywat.
Definicja DEMOKRYT Z ABDERY:
Co to jest przed naszą erą) - filozof grecki z Tracji, uważany za twórcę atomizmu, teorii istnienia świata, w myśl której fundamentalnym jego budulcem są atomy, rozumiane jako formy, idee elementów derywat.
Definicja DOŚWIADCZENIE ZEWNĘTRZNE:
Co to jest w terminologii Locke´a to doświadczenie świata zewnętrznego przez postrzeganie; wprawdzie postrzeganie wyprzedza refleksję, jednak jest wiedzą mniej pewną niż ta, którą daje nam refleksja derywat.

Czym jest Derywat znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: