DETERMINIZM POWSZECHNY co to jest
Definicja DETERMINIZM POWSZECHNY. Co znaczy sformułowany poprzez awerroistów łacińskich.

Co to jest Powszechny Determinizm

Definicja DETERMINIZM POWSZECHNY: średniowieczny pogląd filozoficzny sformułowany poprzez awerroistów łacińskich, zakładający istnienie ścisłych związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami fizycznymi w świecie, czym można wyjaśniać wszelakie zdarzenia ziemskie

Czym jest Powszechny Determinizm znaczenie w Słownik filozofia D .