DILTHEY WILHELM co to jest
Definicja DILTHEY WILHELM. Co znaczy tak zwany filozofii życia (Lebensphilosophie). W reakcji na.

Co to jest Wilhelm Dilthey

Definicja DILTHEY WILHELM: (1833-1911) - filozof niemiecki, twórca tak zwany filozofii życia (Lebensphilosophie). W reakcji na pogardliwe traktowanie nauk humanistycznych poprzez pozytywistycznych wielbicieli nauk ścisłych sformułował tezę o ich odrębności i równoważności. Zwłaszcza za odrębny od przyrodoznawstwa uznał już sam element humanistyki, a więc "rzeczywistość historyczno-socjalną", tworzoną poprzez jednostki i ekipy socjalne wspólnie z takimi wytworami ich kultury, jak język, religia czy sztuka. Dilthey twierdził, iż element ten jest bliższy naszemu poznaniu i bardziej popularny niż zawsze obca i wroga ludziom przyroda. Rzekoma przewaga nauk przyrodniczych sprowadza się do operującego symbolami stwierdzenia prawidłowości w następstwie zewnętrznych zjawisk. W czasie gdy to właśnie humanistyka poznaje wewnętrzną rzeczywistość, nie formułuje co prawda praw ilościowych tylko strukturalne, lecz zapewnia bezpośrednie, przeżywające rozumienie i dlatego właśnie stoi powyżej naukami przyrodniczymi. Jednak konsekwencją takiej "rozumiejącej" koncepcji poznania, gdzie "życie poznaje życie" będzie ograniczenie mające związek z jednej strony z historyzmem, ponieważ sposób rozumienia świata zależy od historycznie zmiennego "kulturowego wyposażenia" poznającego umysłu, z drugiej z irracjonalizmem, ponieważ taka już jest nieredukowalna kategoria "życia", decydująca w ostateczności o rodzaju naszego światopoglądu. Autor między innymi O istocie filozofii

Definicja DEIZM:
Co to jest pogląd filozoficzny z jednej strony potwierdzający istnienie Boga jako stwórcy i prawodawcy wszystkiego, z drugiej strony wykluczający jego ingerencję w już istniejący świat dilthey wilhelm.
Definicja DOWÓD APAGOGICZNY:
Co to jest w logice rodzaj dowodu wprowadzonego do rozumowania nie wprost, aby pokazać, iż zaprzeczenie tezy jest niedorzeczne dilthey wilhelm.
Definicja DIALEKTYKA:
Co to jest wnioskowania; dla Platona sposób naukowa operująca bezobrazowym myśleniem, dociekająca prawdy przez zestawianie pojęć i twierdzeń, ich analizę i syntezę, badająca swoje założenia, łącząca w sobie dilthey wilhelm.

Czym jest Wilhelm Dilthey znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: