DOBRO co to jest
Definicja DOBRO. Co znaczy szczególnie oczekiwane, gdy człowiek usiłuje spełnić jakiś wymóg.

Co to jest Dobro

Definicja DOBRO: przemyślane, rozumne działanie, szczególnie oczekiwane, gdy człowiek usiłuje spełnić jakiś wymóg rozumiany na przykład jako podporządkowanie się prawu lub jako atrybut bytu, jak to ma miejsce w chrześcijaństwie; dla gnostyków to odwieczny obiekt aktualny w świecie, pochodzący od Boga, stale zmagający się ze złem; dla Platona to transcendentna idea, którą człowiek powinien starać się osiągnąć, ważniejsza od dóbr materialnych, lecz konieczna do ich osiągnięcia, jednak warunkiem koniecznym, aby ją mieć, jest posiadanie w sobie miłości; jest metaideą: pierwszą zasadą, z której powstał świat; dla Arystotelesa to eudajmonia, szczęście, najwyższy cel, do jakiego powinien dążyć człowiek, wykorzystując rozum, równoznaczny z osiągnięciem doskonałości; dla św. Augustyna dobro pochodzi od Boga, jest rzeczą łaski, atrybutem boskości, którego dostępują nieliczni; wg Fichtego to gest, działanie, aktywność, które cechuje wolność

Definicja DIONIZYJSKI:
Co to jest radosny, zmysłowy, namiętny, witalny; definicja odnoszące się do Dionizosa, greckiego boga wina, śpiewu i zabawy, a również ustalenie postawy człowieka kierującego się w życiu emocjami, jak to dobro.
Definicja DOWÓD:
Co to jest prawdziwość tezy, hipotezy, i tym podobne, co pozwala poznać prawdę; może mieć charakter obiektywny (poddaje się umysłowej weryfikacji) albo psychiczny (poprzez wpływ na sferę uczuć, skłonności, i dobro.
Definicja DILTHEY WILHELM:
Co to jest filozof niemiecki, twórca tak zwany filozofii życia (Lebensphilosophie). W reakcji na pogardliwe traktowanie nauk humanistycznych poprzez pozytywistycznych wielbicieli nauk ścisłych sformułował tezę dobro.

Czym jest Dobro znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: