DOŚWIADCZENIE WEWNĘTRZNE co to jest
Definicja DOŚWIADCZENIE WEWNĘTRZNE. Co znaczy samego siebie przez refleksję; wprawdzie refleksja.

Co to jest Wewnętrzne Doświadczenie

Definicja DOŚWIADCZENIE WEWNĘTRZNE: w terminologii Locke´a to doświadczenie samego siebie przez refleksję; wprawdzie refleksja podąża za postrzeganiem, lecz wiedza oparta na refleksji jest pewniejsza niż wiedza płynąca jedynie z postrzegania

Definicja DUCH:
Co to jest definicja spirytualistyczne i metafizyczne, różnie definiowane na przestrzeni wieków, kojarzące się z duszą, inteligencją, świadomością, synonim materii; Anaksagoras uważał, iż to jest pierwszy doświadczenie wewnętrzne.
Definicja DEKADENCJA:
Co to jest schyłkowość, rozpad kultury, literatury, sztuki, termin, który pojawił się na przełomie XIX i XX w. oddający pesymistyczne nastroje w kulturze europejskiej doświadczenie wewnętrzne.
Definicja DOGMATYZM:
Co to jest w filozofii postawa światopoglądowa charakteryzująca się przyjmowaniem twierdzeń, poglądów, tez, i tym podobne bez dowodów, na wiarę doświadczenie wewnętrzne.

Czym jest Wewnętrzne Doświadczenie znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: