DUNS SCOTUS JOHANNES DUNS co to jest
Definicja DUNS SCOTUS JOHANNES, Jan Duns Szkot, bł.. Co znaczy teolog i filozof szkocki; nauczał na.

Co to jest DUNS SCOTUS JOHANNES, Jan Duns Szkot, bł.

Definicja DUNS SCOTUS JOHANNES, JAN DUNS SZKOT, BŁ.: (około 1266-1308) - franciszkanin, teolog i filozof szkocki; nauczał na uniwersytetach w Oksfordzie i Paryżu; lekarz Kościoła nazwany Doktorem Subtelnym za swoisty styl, pełen niuansów i dygresji; twórca mechanizmu zwanego skotyzmem, gdzie podjął próbę pogodzenia augustynizmu z tomizmem, nie mniej jednak mimo przejęcia wielu pomysłów od Tomasza z Akwinu, w zasadzie pozostał wierny poglądom augustyńskim. Zwłaszcza odmiennie niż Tomasz widział granicę między teologią i filozofią, uważał, iż rozum nie jest w stanie dowieść większości prawd wiary. Zrezygnował z powszechnej wśród scholastyków ambicji przemienienia wiary w naukę. Przedkładał poznanie intuicyjne nad abstrakcyjne, najwyższą z władz umysłu wg niego stanowiła wola a nie rozum. Z powodu uważał, iż prawda i dobro zależą tylko od arbitralnej decyzji nieograniczenie wolnego Boga. W tym woluntaryzmie przejawił się jego irracjonalizm. Skoro prawda zależy wyłącznie od nieprzeniknionych wyroków Bożych, to zdany tylko na swoje siły rozum nie jest w stanie dochodzić jej natury - musi odwołać się do objawienia. Autor między innymi Traktatu o pierwszej zasadzie

Definicja DOŚWIADCZENIE WEWNĘTRZNE:
Co to jest Locke´a to doświadczenie samego siebie przez refleksję; wprawdzie refleksja podąża za postrzeganiem, lecz wiedza oparta na refleksji jest pewniejsza niż wiedza płynąca jedynie z postrzegania duns scotus johannes, jan duns szkot, bł..
Definicja DYLEMAT:
Co to jest problem, którego rozwiązanie wymaga podjęcia trudnych decyzji; w logice znaczy rodzaj wnioskowania, gdzie jedno ze zdań jest prawdziwe, a drugie - fałszywe duns scotus johannes, jan duns szkot, bł..
Definicja DYSKURS:
Co to jest rodzaj dyskusji, wg Platona pośredni sposób docierania do prawdy przez rozumowanie duns scotus johannes, jan duns szkot, bł..

Czym jest DUNS SCOTUS JOHANNES, Jan Duns Szkot, bł. znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: