DUSZA co to jest
Definicja DUSZA. Co znaczy filozoficznych miało sporo znaczeń, na przykład dla Epikura to złożony.

Co to jest Dusza

Definicja DUSZA: jedno z tych pojęć, które w rozprawach filozoficznych miało sporo znaczeń, na przykład dla Epikura to złożony układ cielesny, ulegający zniszczeniu wspólnie z nadejściem śmierci; dla Arystotelesa dusza stanowiła energię ciała organicznego, nierozerwalnie z nim związaną i będącą fundamentalnym składnikiem tego ciała, identyfikowanym z metodą, jej atrybutem było myślenie; dla Demokryta dusza składała się z atomów, szczególnie drobnych i ruchliwych, które odnawiamy, oddychając; dla Platona dusza była także czynnikiem życia, który sam wprawia się w ruch, rozumiał ją realnie, lecz nie materialnie. Wg niego miała być prosta w swej konstrukcji w porównaniu z ciałem, niezależna od niego, doskonalsza, ponieważ nieśmiertelna, a jej funkcją było poznanie; poprzez awerroistów rozumiana była dwojako: jako postać cielesna, która posiada funkcje zmysłowe, jest produktem rozwoju cielesnego człowieka i ginie wspólnie z śmiercią; jako postać rozumna, niematerialna, niezniszczalna, łącząca się z ciałem chwilowo i mogąca istnieć poza nim; wg św. Augustyna to samoistna substancja, posiadająca funkcje woli, myśli i pamięci, nie mająca nic wspólnego z funkcjami biologicznymi; dla Filona to miejsce spotkania materii i Boga, złożone z trzech ogniw: rozumu, logosu, i zmysłów; z kolei wg Plotyna dusza złożona jest z dwóch części: niższej i wyższej; niższa doskonali się nieustannie, wyższa schodzi niżej, aby udoskonalać to, co potrzebuje uduchowienia (nawrócenia); dla Grzegorza Nysseńczyka to postać "prosta i złożona", dla której potrzebne jest ciało; Kartezjusz natomiast widział w niej jaźń myślącą, substancję umiejącą myśleć, posiadającą świadomość

Definicja DARWINIZM:
Co to jest się do ogółu poglądów Karola Darwina, z którymi wiążą się między innymi hipotezy dotyczące rozwoju gatunkowego istot żywych, ukazujące możliwości wariacyjne w tym zakresie, wpisane genetycznie w dusza.
Definicja DYCHOTOMIA:
Co to jest podział na dwie przeciwstawiające się części; jeden z argumentów, tak zwany paradoksów Zenona z Elei wytoczonych przeciw istnieniu ruchu, zakładający, iż element nie może przebyć drogi w skończonym dusza.
Definicja DEWEY JOHN:
Co to jest i filozof amerykański, twórca doktryny filozoficznej będącej odmianą pragmatyzmu zwanej instrumentalizmem, uznającej, iż celem poznania nie jest skopiowanie rzeczywistości, ale dostarczanie narzędzi dusza.

Czym jest Dusza znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: