EGZYSTENCJALIZM co to jest
Definicja EGZYSTENCJALIZM. Co znaczy XIX w. poprzez Kierkegaarda, podjęta w latach trzydziestych XX.

Co to jest Egzystencjalizm

Definicja EGZYSTENCJALIZM: doktryna filozoficzna zapoczątkowana w XIX w. poprzez Kierkegaarda, podjęta w latach trzydziestych XX w. poprzez Jaspersa, Heideggera, Sartre´a; punktem wyjścia rozważań egzystencjalistów jest twierdzenie, iż, po pierwsze, egzystencja (istnienie) poprzedza esencję (istotę), tzn. iż na początku żyjemy, istniejemy, dopiero później jesteśmy, mamy świadomość istnienia, dowiadujemy się o jego sensie, dlatego można powiedzieć, iż nasze życie nie jest niczym zdeterminowane, nie przesądzone żadnym losem; po drugie, człowiek jest wprawdzie istotą wolną, obdarzoną rozumem, lecz jest jakby niczym, musi dopiero nadać sedno swemu istnieniu, wykorzystując swój rozum, dlatego pierwotnie jego życie jest absurdem, niedorzecznością, czymś pozbawionym sensu, czymś, w co człowiek został wrzucony bez udziału swej woli; po trzecie, poczucie wolności sprawia, iż człowiek ma sposobność wyboru tego, jak chce żyć, kim chce być, lecz równocześnie nie może tej wolności odrzucić, pozbawić się jej, bo to jest stan dany, absolutny, bez ograniczeń i uwarunkowań, na który człowiek niejako jest skazany, więc musi on podjąć trud wyboru, nie może się przed nim uchylić; dlatego jego egzystencja to pasmo udręk, trwogi, troski, ponieważ nigdy nie jest do końca pewien słuszności podjętych wyborów, tym bardziej, iż zastaje świat pozbawiony wartości i zasad mogących mu pomóc w pokierowaniu swoim życiem, jest zdany tylko na siebie; po czwarte, jedynym pewnym zdarzeniem w naszym życiu jest fakt śmierci, dlatego regularnie o niej myślimy, próbujemy się z nią oswajać lub walczymy z jej przyjściem; fakt śmierci podkreśla absurdalność naszego istnienia, ponieważ nie dość, iż przychodzimy na świat nieproszeni, bez naszej woli, to jeszcze odchodzimy z niego przypadkowo; egzystencjalizm dzieli się na dwa nurty: ateistyczny (Sartre, Camus) i chrześcijański (Jaspers, Marcel); inny podział to: filozofia egzystencjalna (Jaspers, Merleau-Ponty) i ontologia człowieka (Heidegger, Sartre); nurt ateistyczny rozpatruje ludzką egzystencję w świetle wyborów, stojącymi przed człowiekiem i ich skutkami. Wybory niosą ze sobą tragizm, są przekleństwem życia, a otaczający człowieka świat jawi się jako obcy, wypełniony bytami w sobie, ujawniający samotność; nurt chrześcijański próbuje wskazać człowiekowi miłość i wiarę jako dwie wartości mogące nadać sedno istnieniu, uwolnić go od nieustającego "bólu istnienia" pod warunkiem, iż wyzwoli się on z posiadania rzeczy, a skupi uwagę na istnieniu, życiu, ponieważ miłość otwiera drogę ku drugiemu człowiekowi, wiara natomiast otwiera drogę do Boga - gwaranta słusznego wyboru; filozofia egzystencjalna próbuje wyjaśniać życie człowieka w kontekście otaczającego go świata i historii, z kolei ontologia człowieka próbuje pojąć byt ludzki zanurzony w rzeczywistości, aby odnaleźć metafizyczny sedno naszego istnienia

Definicja EMANACJA:
Co to jest promieniowanie; wg Plotyna to promieniowanie absolutu, z którego dopiero wyłaniają się postaci bytu; to jest mechanizm niezbędny, niezależny od czyjejkolwiek woli czy przypadku, związany z naturą egzystencjalizm.
Definicja EMPEDOKLES:
Co to jest przed naszą erą) - pochodził z Agrygentu na Sycylii. W swym dziele O naturze dokonał próby syntezy wariabilizmu Heraklita z ideami eleatów uważając, iż głoszona poprzez Parmenidesa niezmienność bytu egzystencjalizm.
Definicja ETYKA:
Co to jest edukacja o moralności uzależniona od przyjętej filozoficznej koncepcji rzeczywistości; zestaw zasad i norm moralnych, wyznaczający granice dla ludzkich zachowań, postępowań przez definiowanie pojęć egzystencjalizm.

Czym jest Egzystencjalizm znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: