EIDETYCZNY co to jest
Definicja EIDETYCZNY. Co znaczy fenomenologii Husserla termin określający metodę redukcji, dzięki.

Co to jest Eidetyczny

Definicja EIDETYCZNY: (ejdetyczny) - istota rzeczy; w fenomenologii Husserla termin określający metodę redukcji, dzięki której docieramy do istoty zjawiska, przedmiotu przez nieustanną zmianę przedstawienia badanego zjawiska czy przedmiotu, na przykład zmiana wyglądu trójkąta w nieskończoność przez zmiany długości boków i kątów prowadzi ostatecznie do odkrycia jego istoty, eidosu

Definicja EGO:
Co to jest zobacz jaźń eidetyczny co to jest.
Definicja EKSTAZA:
Co to jest dzięki którego osiąga się wiedzę mistyczną, kiedy dusza wychodzi z ciała i łączy się z bóstwem; środkiem wywołującym ten stan może być na przykład modlitwa albo głęboka wiara; dla św. Bernarda eidetyczny definicja.
Definicja ENERGIA:
Co to jest akt, działanie, ruch; zdaniem Arystotelesa aktywność stanowiąca istotę bytu, formy; od początku XX w. rozumiana jest jako postać masy eidetyczny co znaczy.

Czym jest Eidetyczny znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: