EKLEKTYZM co to jest
Definicja EKLEKTYZM. Co znaczy przed naszą erą) doktryna filozoficzna łącząca różne mechanizmy.

Co to jest Eklektyzm

Definicja EKLEKTYZM: w czasach hellenistycznych (II/I w. przed naszą erą) doktryna filozoficzna łącząca różne mechanizmy filozoficzne, szukająca pomiędzy nimi kompromisu, jak to miało miejsce w tak zwany średniej Akademii sceptyków, którzy próbowali godzić poglądy Arystotelesa, Platona i stoików; podobnie postępowano w Rzymie za czasów Cycerona, w odniesieniu do poglądów epikurejczyków, platoników, akademików i stoików; W XIX w. eklektyzmem nazywano szkołę filozoficzną założoną poprzez francuskiego myśliciela Cousina, której fundamentalnym zadaniem było dowodzenie, iż wszystkie mechanizmy filozoficzne sprowadzić można do czterech: idealizmu, sensualizmu, sceptycyzmu i mistycyzmu, a następnie wydobyć z nich w najwyższym stopniu pozytywne przedmioty, które można określić mianem eklektyzmu

Czym jest Eklektyzm znaczenie w Słownik filozofia E .