EKWIWOKACJA co to jest
Definicja EKWIWOKACJA. Co znaczy użyciem słów o jednakowym brzmieniu, lecz o różnych znaczeniach.

Co to jest Ekwiwokacja

Definicja EKWIWOKACJA: rodzaj błędu logicznego spowodowanego użyciem słów o jednakowym brzmieniu, lecz o różnych znaczeniach

Definicja ESCHATOLOGIA:
Co to jest ogół poglądów dotyczących spraw ostatecznych, śmierci, życia pośmiertnego, losu i przeznaczenia człowieka, świata, zbawienia, itp ekwiwokacja.
Definicja EMPEDOKLES:
Co to jest przed naszą erą) - pochodził z Agrygentu na Sycylii. W swym dziele O naturze dokonał próby syntezy wariabilizmu Heraklita z ideami eleatów uważając, iż głoszona poprzez Parmenidesa niezmienność bytu ekwiwokacja.
Definicja EWENTERYZM:
Co to jest pogląd filozoficzny głoszący, iż rzeczywistość stanowią zdarzenia, a nie elementy czy stany rzeczy; przez zdarzenia rozumie się coś, co jest nierozciągłe i zarazem rozciągłe w czasie i przestrzeni ekwiwokacja.

Czym jest Ekwiwokacja znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: