ELZENBERG HENRYK co to jest
Definicja ELZENBERG HENRYK. Co znaczy się aksjologią; uznawał tylko dwa rodzaje wartości.

Co to jest Henryk Elzenberg

Definicja ELZENBERG HENRYK: (1887-1967) - filozof polski, zajmujący się aksjologią; uznawał tylko dwa rodzaje wartości: perfekcyjne, o charakterze bezwzględnym i utylitarne, względne, dlatego sprzeciwiał się traktowaniu wartości w sposób naukowo-analityczny ( szkoła lwowsko-warszawska). Ludzkie działania powiązane z dobrem zaliczał do wartości bezwzględnych. Uważał, iż tylko jednostka posiada moc tworzenia wartości. Do ważniejszych prac zalicza się: Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, artykuły zawarte w książkach Wartość i człowiek i Z filozofii kultury

Czym jest Henryk Elzenberg znaczenie w Słownik filozofia E .