ENERGIA co to jest
Definicja ENERGIA. Co znaczy Arystotelesa aktywność stanowiąca istotę bytu, formy; od początku XX w.

Co to jest Energia

Definicja ENERGIA: akt, działanie, ruch; zdaniem Arystotelesa aktywność stanowiąca istotę bytu, formy; od początku XX w. rozumiana jest jako postać masy

Definicja ERIUGENA JAN SZKOT:
Co to jest około 877) - irlandzki filozof i teolog chrześcijański, twórca neoplatońskiego i panteistycznego mechanizmu filozoficznego; stał na stanowisku, iż nie ma sprzeczności między rozumem i wiarą, Pismo św energia.
Definicja EKWIWOKACJA:
Co to jest rodzaj błędu logicznego spowodowanego użyciem słów o jednakowym brzmieniu, lecz o różnych znaczeniach energia.
Definicja EGZEMPLARYZM:
Co to jest edukacja teologiczno-metafizyczna, zakładająca istnienie w Bogu idealnego wzorca świata energia.

Czym jest Energia znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: