EPIKUREIZM co to jest
Definicja EPIKUREIZM. Co znaczy samym czasie co stoicyzm, w założeniach propagujący trzeźwe i.

Co to jest Epikureizm

Definicja EPIKUREIZM: mechanizm filozoficzny stworzony w tym samym czasie co stoicyzm, w założeniach propagujący trzeźwe i pozytywne myślenie, spokój, mądrość, uznający przyjemność za najwyższe dobro, a co za tym idzie i szczęście, człowiek powinien rozumieć ową przyjemność nie jako łatwą rozkosz, ale jako stan osiągany przez praktykowanie cnoty, doskonalenie umysłowe; epikureizm był w opozycji wobec idealizmu, głosząc generalnie postawy hedonistyczne, materialistyczne, sensualistyczne i podporządkowując filozofowanie praktycznym celom życiowym

Definicja EMPIRYZM:
Co to jest pogląd głoszony na przestrzeni wieków, iż sposób uzyskiwania informacji o świecie dzieje się dzięki zmysłów, iż jedynym miarodajnym metodą poznania rzeczywistości jest doświadczenie, istnieje zatem epikureizm.
Definicja EGOIZM:
Co to jest samouwielbienie, podporządkowywanie wszystkiego sobie, postrzeganie świata wg skrajnie subiektywnego mechanizmu wartości epikureizm.
Definicja EKLEKTYZM:
Co to jest hellenistycznych (II/I w. przed naszą erą) doktryna filozoficzna łącząca różne mechanizmy filozoficzne, szukająca pomiędzy nimi kompromisu, jak to miało miejsce w tak zwany średniej Akademii epikureizm.

Czym jest Epikureizm znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: