EPTEMOLOGIA co to jest
Definicja EPISTEMOLOGIA. Co znaczy edukacja o poznaniu, wiedzy, zwłaszcza zajmująca się granicami.

Co to jest Epistemologia

Definicja EPISTEMOLOGIA: (gnoseologia) - dział filozofii; edukacja o poznaniu, wiedzy, zwłaszcza zajmująca się granicami ludzkiego poznania, jego możliwościami, poszukująca metod naukowego poznania i jego źródeł, poszukująca prawdy, jej mierników i charakteru, badająca prawdziwość sądów scjentystycznych o świecie i w naukach takich, jak matematyka, fizyka, filozofia, z wykorzystaniem poznania zmysłowego, empirycznego i racjonalistycznego. Epistemologią zajmowali się niemal wszyscy filozofowie, począwszy od Heraklita z Efezu, Parmenidesa, sofistów, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, przez filozofów średniowiecza, aż po Kartezjusza, Kanta, Nietzschego, aby skończyć na neopozytywistach

Definicja ERYSTYKA:
Co to jest przekonywania przeciwnika w dyskusji do swoich racji, bez względu na to, czy te racje są prawdziwe, czy nie; rozumowanie, które dla fałszywego stwierdzenia stwarza pozory prawdy; kolokwialnie EPISTEMOLOGIA.
Definicja EPIFENOMEN:
Co to jest uboczne, niewiele ważne, wtórne zdarzenie, nie mające wpływu na przebieg głównego EPISTEMOLOGIA.
Definicja EKSPERYMENT:
Co to jest umyślne spowodowanie danego zjawiska dla zbadania go w sposób doświadczalny EPISTEMOLOGIA.

Czym jest Epistemologia znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: