EPTEMOLOGIA co to jest
Definicja EPISTEMOLOGIA. Co znaczy edukacja o poznaniu, wiedzy, zwłaszcza zajmująca się granicami.

Co to jest Epistemologia

Definicja EPISTEMOLOGIA: (gnoseologia) - dział filozofii; edukacja o poznaniu, wiedzy, zwłaszcza zajmująca się granicami ludzkiego poznania, jego możliwościami, poszukująca metod naukowego poznania i jego źródeł, poszukująca prawdy, jej mierników i charakteru, badająca prawdziwość sądów scjentystycznych o świecie i w naukach takich, jak matematyka, fizyka, filozofia, z wykorzystaniem poznania zmysłowego, empirycznego i racjonalistycznego. Epistemologią zajmowali się niemal wszyscy filozofowie, począwszy od Heraklita z Efezu, Parmenidesa, sofistów, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, przez filozofów średniowiecza, aż po Kartezjusza, Kanta, Nietzschego, aby skończyć na neopozytywistach

Definicja EMPIRYSTA, EMPIRYK:
Co to jest uczony, specjalista polegający badania naukowe na doświadczeniu i wysnuwający na tej podstawie teorie naukowe epistemologia.
Definicja EMPIRYZM:
Co to jest pogląd głoszony na przestrzeni wieków, iż sposób uzyskiwania informacji o świecie dzieje się dzięki zmysłów, iż jedynym miarodajnym metodą poznania rzeczywistości jest doświadczenie, istnieje zatem epistemologia.
Definicja ESKAPIZM:
Co to jest ucieczka od rzeczywistości epistemologia.

Czym jest Epistemologia znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: