EPOCHÉ co to jest
Definicja EPOCHÉ. Co znaczy kwestii, w pirronizmie; termin występujący w fenomenologii Husserla.

Co to jest Epoché

Definicja EPOCHÉ: wątpliwość; zawieszenie sądu w jakiejś kwestii, w pirronizmie; termin występujący w fenomenologii Husserla, odnoszący się do twierdzeń zawierających informację o istnieniu elementów i w relacji do nich zawieszający sądy na ich temat

Definicja EGZEMPLARYZM:
Co to jest edukacja teologiczno-metafizyczna, zakładająca istnienie w Bogu idealnego wzorca świata epoché.
Definicja ESTETYKA:
Co to jest edukacja o pięknie, zajmująca się problemami twórczości i odbiorem dzieł sztuki, próbująca definiować definicja piękna i rozstrzygać jego naturę: czy ono jest obiektywne czy subiektywne epoché.
Definicja EUKLIDES Z MEGARY:
Co to jest około 380) - założyciel szkoły megarejskiej, uczeń Sokratesa, twórca teorii idei, rozwiniętej później poprzez Platona, kontynuator spuścizny eleatów; podobnie jak oni twierdził, iż istnieje tylko epoché.

Czym jest Epoché znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: