ERAZM ROTTERDAMU co to jest
Definicja ERAZM Z ROTTERDAMU. Co znaczy filozof, teolog, tłumacz i interpretator Biblii, propagator.

Co to jest Rotterdamu Z Erazm

Definicja ERAZM Z ROTTERDAMU: (1469-1536) - renesansowy humanista, filozof, teolog, tłumacz i interpretator Biblii, propagator tolerancji religijnej, zakonnik, podróżnik. Własnymi publikacjami i wystąpieniami przyczynił się do rozłamu Kościoła, chociaż za życia był poprzez Kościół akceptowany. Szerzył wiarę nie obciążoną kultem, zbędnymi obrzędami, gdyż w jego mniemaniu chrześcijaństwo powinno być powszechne i ogólnodostępne. Dlatego sprzeciwiał się uprawianiu filozofii scholastycznej, ponieważ ona wprowadza zasady, zakazy i dogmaty, które zwykłemu człowiekowi zaciemniają obraz świata zamiast go rozjaśniać. Postulował powrót do źródeł: oryginalnych pism religijnych, a nie egzegetycznych. Uważał, iż myśliciel, filozof własnym życiem powinien dawać świadectwo prawdziwości swych teorii. Ważniejsze prace: Pochwała głupoty, Książka żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny, Trzy rozprawy, Rozmowy potoczne

Definicja ENTELECHIA:
Co to jest wg Arystotelesa to nazwa w pełni ukształtowanego przedmiotu, będącego aktualizacją tkwiących w jego tworzywie możliwości; dla Leibniza to indywidualna substancja, będąca składnikiem bytu ERAZM Z ROTTERDAMU.
Definicja EPIFENOMEN:
Co to jest uboczne, niewiele ważne, wtórne zdarzenie, nie mające wpływu na przebieg głównego ERAZM Z ROTTERDAMU.
Definicja EUDAJMONIA:
Co to jest wg starożytnych Greków to doskonałość jednostki, szczęście; dla Arystotelesa to główne dobro, jakie może osiągnąć człowiek przy zastosowaniu rozumu ERAZM Z ROTTERDAMU.

Czym jest Rotterdamu Z Erazm znaczenie w Słownik filozofia E .

  • Dodano:
  • Autor: